Contact info

Tel: 015 278 65 58
Fax: 015 278 63 32
ipsestudies@tudelft.nl

Bezoekadres:
Techniek, Bestuur & Management
Jaffalaan 5, 2628 BX, Delft

Postadres:
IPSE Studies
Postbus 5015, 2600 GA, Delft

Klik hier

Klik hier

Innovaties & Publieke Sector Efficiëntie Studies

IPSE Studies beoogt het onderzoek naar de doelmatigheid van de publieke sector in Nederland te bevorderen en een bijdrage te leveren aan beleidsdiscussies over de inrichting van een doelmatige publieke sector. Het instituut verricht wetenschappelijk onderzoek, voert contractonderzoek uit en onderhoudt intensieve (internationale) contacten met mensen uit beleid en wetenschap. Het wetenschappelijk onderzoek aan het instituut heeft een sterk empirisch karakter en is vooral gericht op kwantitatieve analyses van de effecten van beleid en management op de efficiëntie van de publieke dienstverlening. Beleidsonderzoek richt zich op vraagstukken over marktstructuren, financiering, regulering,  relaties tussen verschillende actoren, ketens en bureaucratie. Managementonderzoek richt zich vooral op de interne bedrijfsvoering van publieke voorzieningen en de rol van innovaties hierin.

Sinds 1 januari 2014 is IPSE Studies een samenwerkingsverband tussen TU Delft en CAOP.

Nieuws

geen nieuws berichten beschikbaar

Agenda

geen agenda items beschikbaar

Naam auteur: IPSE Studies
© 2016 TU Delft

Metamenu